[MINH HUỆ 10-05-2014] Tháng 05 năm 2014 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15 và 22 năm Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu ra công chúng.

Nhân dịp này, sáu thành phố ở British Columbia, Canada, đã tuyên bố tháng 05 năm 2014 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” tôn vinh Chân Thiện Nhẫn.

Sáu thành phố đó là: Prince George, Port Coquitlam, Surrey, Kelowna, Penticton, và Fort St. John.

Tuyên bố công nhận Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập cao cấp và thực hành thiền định cho cả tâm lẫn thân, mang lại sức khoẻ và lợi ích cho người dân trên khắp Canada. Tuyên bố cũng khen ngợi nỗ lực của các học viên trong việc kết hợp những giá trị Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày của họ, phấn đấu để trở thành người tốt hơn trong mọi tình huống.

Những bài viết liên quan (Bản tiếng Hán):

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/7/加拿大卑诗省乔治王子市宣布法轮大法月-291316.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/7/加拿大卑诗省高贵林港市宣布法轮大法月-291319.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/6/加拿大卑诗省四城市市长宣布法轮大法月-291097.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/10/639.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share