[MINH HUỆ 06-07-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 14 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra chông chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của môn tu luyện này. Nhân dịp đặc biệt này, Thị trưởng Mike Savage của thành phố Halifax ở Nova Scotia, Canada, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân, Thiện, Nhẫn.

Tuyên bố

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 13 tháng 05 năm 2013

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là môn công pháp tính mệnh song tu thượng thừa, dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn; và

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí và đã giúp cho người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội nâng cao sức khỏe, thăng hoa đạo đức; và

Những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến môn tu luyện này được truyền rộng ở trên 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên; và

Sự từ bi và nhẫn nại to lớn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã làm cảm động những người dân lương thiện ở các nơi trên thế giới; và

Vì thế, tôi, Thị trưởng Mike Savage, thay mặt cho Hội đồng Địa phương Halifax tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân – Thiện – Nhẫn.

Tại Halifax, Nova Scotia
Ngày 13 tháng 05 năm 2013
Mike Savage
Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/6/加拿大哈利法克斯市市长宣布法轮大法日-276330.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140920.html

Đăng ngày 14-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share