[MINH HUỆ 03-06-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 09 tháng 05 năm 2013, Thị trưởng Karen Selbo Hunt của thành phố Coppell, bang Texas, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố Coppell.

Thành phố Coppell

Texas

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được biết đến là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cá nhân ôn hòa có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa, đặt trọng tâm vào các nguyên tắc phổ quát Chân, Thiện và Nhẫn, và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài thiền định; và

Xét rằng, ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp hàng triệu người trên thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức, cũng như có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, nhân sinh và vũ trụ, thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng, vượt qua những rào cản về văn hóa và chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã đi vào cuộc sống của hơn 100 triệu người dân trên hơn 80 quốc gia; ngày càng có nhiều người Hoa Kỳ đang tu luyện Pháp Luân Công, tịnh hóa tâm hồn, nâng cao sức khỏe và cố gắng tạo nên các cộng đồng đạo đức; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 ở Trung Quốc và được giới thiệu ở Dallas-Fort Worth vào năm 1996. Kể từ đó, nhiều buổi hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức ở các nơi công cộng như thư viện thành phố và các công viên công cộng, và các học viên đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng; và

Xét rằng, sự kiên định và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng lên vì Chân – Thiện – Nhẫn trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự cao quý của nhân cách con người.

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Dallas-Fort Worth sẽ tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Plano Russel Creek Park Pavillion vào ngày 11 tháng 05 năm 2013.

Vì vậy, tôi, Karen Selbo Hunt, Thị trưởng thành phố Coppell, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố Coppell.

Để làm bằng chứng, tôi xin được đóng con dấu của thành phố Coppell vào ngày 09 tháng 05 năm 2013.

Karen Selbo Hunt, Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/3/美国德州科佩尔市宣布法轮大法日(图)-274855.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140317.html

Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share