Bài viết của một học viên Pháp Luân Công sống tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 22-03-2014] Sư phụ đã giảng trong “Tinh tấn hơn nữa” như sau:

“Hy vọng rằng trong quá trình cuối cùng, các đệ tử Đại Pháp gắng hết sức cứu thật nhiều người, thực thi tốt hơn nữa, khiến uy đức của bản thân vĩ đại hơn nữa. Chư vị không được buông lơi về phương diện này, hãy làm thật tốt hơn nữa. Toàn thể thời kỳ lịch sử giai đoạn này đều là lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp, để đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, nói cách khác, vũ đài của nhân loại là để cho các đệ tử Đại Pháp.”

Chúng ta phải làm thế nào để nhắc nhở mọi người về tiền duyên của họ với Đại Pháp? Và hướng dẫn họ nhìn thấu lịch làm việc bận rộn của mình để tìm ra tình trạng thực sự và vấn đề cốt lõi?

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. Hãy gửi những bài chia sẻ cho thấy Đại Pháp đã chạm đến đến cuộc sống của chúng ta ra sao để giúp mọi người nhận ra rằng Pháp đang tồn tại ở mọi nơi. Đại Pháp đã thay đổi thế giới này, và Đại Pháp cũng sẽ làm như thế với những người biết mở rộng lòng mình.

Xin hãy đọc các thông báo kêu gọi nộp bài chia sẻ và hãy nộp trước hạn chót là ngày 18 tháng 04.

Chứng thực Pháp trong môi trường tự do

Chúng ta đều được nhiều lợi ích từ việc luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã cho phép chúng ta đề cao tầng thứ, và bên cạnh đó, khai mở trí huệ để chúng ta cứu người mà vẫn cân bằng tốt cuộc sống riêng của mình.

Việc chúng ta đắc Pháp và sống ở ngoài Trung Quốc không phải là việc ngẫu nhiên. Ở đây, chúng ta không bị rơi vào cuộc bức hại hà khắc mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Nhưng yêu cầu trong tu luyện là như nhau, và chúng ta đang có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt để chứng thực Pháp trong một môi trường rất tự do.

Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua các ranh giới văn hóa và ngôn ngữ và rất có thể sẽ là cách sống của tương lai. Rất nhiều người phương Tây dường như sống hoàn toàn xa rời với Pháp; Pháp Luân Đại Pháp là một cái tên lạ lẫm với họ và là thứ mà họ không bao giờ có thể xem là một phần cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng đó là vì tất cả nhân loại sau khi hạ xuống Tam Giới đều đang ở trong mê. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều lần rằng tất cả mọi người trên thế giới đều đến đây từ các tầng thứ cao. Họ tới để chính họ và các chúng sinh của họ được cứu độ nhờ lòng tin kiên định vào uy lực của Đại Pháp. Sâu thẳm bên trong, họ có mối liên hệ với Đại Pháp và đang tìm câu trả lời trong thế giới hỗn loạn đang phải hứng chịu nhiều thực trạng buồn này.

Câu chuyện của chúng ta sẽ giúp người đọc hiểu thêm về Đại Pháp và nhận ra lợi ích mà Đại Pháp mang đến cho họ.

Gánh vác phần trách nhiệm của chúng ta

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles 2006”:

“Đệ tử Đại Pháp trong tu luyện thì thân thể ở không gian khác là to lớn không thể sánh. Không gian trong tam giới bị đệ tử Đại Pháp phân cắt thành bao nhiêu phần; hãy nói thế này, nói rộng ra hơn một chút, vũ trụ tương lai có bao nhiêu phần thì đệ tử Đại Pháp phải bao dung bấy nhiêu phần.”

Chúng ta đã thấy nhiều chia sẻ rất hay của các học viên Trung Quốc nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Chúng ta cũng phải xem việc chia sẻ như một trách nhiệm của chúng ta.

Hầu hết các quốc gia đều có nền văn hóa, giáo dục và quan niệm sống khác với Trung Quốc. Sau khi sống ở một xã hội như vậy trong nhiều năm, chúng ta hiểu hơn về con người và văn hóa, cho phép chúng ta tìm ra cách tiếp cận phù hợp để tiếp chuyện với họ và giúp họ nhận ta những gì chúng ta được chứng kiến và được lợi ích. Chúng ta có thể chia sẻ Đại Pháp đã giúp chúng ta nâng cao tâm tính và thể chất như thế nào, và Chân – Thiện – Nhẫn có ý nghĩa gì với một sinh mệnh.

Trang web Minh Huệ Net có rất nhiều độc giả trên khắp thế giới và đến từ các tầng lớp của xã hội. Những bài chia sẻ của chúng ta sẽ được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và tiếp cận đến nhiều người hơn nữa.

Tu luyện là thiêng liêng, và là vinh dự của các học viên chúng ta. Hãy cùng trân trọng cơ hội này để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới qua việc chia sẻ các câu chuyện chân thành của chính chúng ta đến những người có tiền duyên. Trên tất cả, đây là lý do chúng ta ở đây và chúng ta phải làm cho thật tốt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/22/146022.html

Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share