[MINH HUỆ 03-06-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp đặc biệt này, Thị trưởng John Terrell của thành phố Southlake, bang Texas, đã thay mặt cho Hội đồng Thành phố tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố

Thành phố Southlake

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp, còn được biết đến là Pháp Luân Công, là một môn tự rèn luyện ôn hòa có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa, đặt trọng tâm vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và,

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc và được giới thiệu ở vùng Dallas-Fort Worth vào năm 1996; và,

Xét rằng, nhiều cuộc hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức ở những nơi công cộng như các thư viện thành phố và công viên công cộng, và các học viên đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng; và,

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Dallas-Fort Worth sẽ tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Plano Russell Creek Park Pavilion vào ngày 11 tháng 05 năm 2013;

Vì vậy, tôi, Thị trưởng John Terrell, thay mặt cho Hội đồng Thành phố, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

John Terrell, Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/3/美国德州南湖市宣布法轮大法日(图)-274858.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140311.html

Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share