[MINH HUỆ 14-08-2008] Ngày 7 tháng 8 năm 2008, các học viên ở Ukraina đã tổ chức phản đối trước Lãnh sự quán Trung Quốc, ở Odessa để lên án cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc. Họ cũng vạch trần những tuyên truyền dối trá của một “xã hội được gọi hài hoà” khi vi phạm nhân quyền của công dân và bắt bớ nhiều học viên Pháp Luân Công trước và trong kỳ Thế Vận Hội.

2008-8-13-ukraineprotest-01--ss.jpg

2008-8-13-ukraineprotest-02--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Odessa

Các học viên giơ cao biểu ngữ: “Trời sẽ diệt ĐCSTQ và bảo hộ Trung Quốc”, “ Thế vận hội và Những tội ác chống nhân loại không thể đồng thời tồn tại”, “ Chúng tôi phải đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Họ cũng giơ cao những áp phích giới thiệu về sự phổ truyền rộng rãi trên khắp thế giới của Pháp Luân Đại Pháp, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và vạch trần việc mổ cắt nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/14/184078.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/8/16/99890.html
Đăng ngày 21-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share