Nhà báo Zheng Yuyan của Minh Huệ.
[MINH HUỆ 16-2-2009] Công ty quốc tế của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (DPA) đã tổ chức 2 buổi biểu diễn ở Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 15 tháng 2. Rất nhiều người Trung Quốc địa phương đã xúc động sâu sắc trước buổi biểu diễn.

Ông Zhang, một doanh nhân, đã đồng ý tham gia phỏng vấn sau buổi biểu diễn. Trước khi nói nên lời, ông ấy đã khóc. Ông nói với phóng viên là ông không kìm được. “Tôi bắt đầu khóc ngay từ đầu buổi biểu diễn. Tôi rất xúc động trước thực tế là có một nhóm biểu diễn nghệ thuật như thế này ở nước ngoài. Tôi là một nghệ sĩ hiện đại của nhà hát Bắc Kinh. Do đó, tôi biết rõ rằng ĐCSTQ đã phá hủy rất nhiều thứ tốt đẹp ở Trung Quốc. Bây giờ tôi đang quá xúc động để chia sẻ”.

Một lát sau, sau khi lấy lại tinh thần, ông Zhang lại đến chỗ phóng viên. Ông giải thích tại sao ông lại phấn chấn như vậy. “Hãy để tôi nói với bạn điều này. ĐCSTQ đã phá hủy Trung Quốc. Nhưng bây giờ chúng ta có một nhóm biểu diễn xuất sắc quảng bá văn hóa Trung Hoa. Hãy để tôi nói cho bạn tại sao tôi lại khóc. Đó chính là lý do.” ông ấy nói.

“Tâm trí tôi giờ đang rất xáo trộn. Mọi loại suy nghĩ đang đan xen. Vì sao tôi lại khóc? Bởi vì tôi nhìn thấy hy vọng cho Trung Quốc. Những người Trung Quốc chúng ta có một nhóm biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời đến vậy đang quảng bá văn hóa của chúng ta”.

Đây là lần đầu tiên ông Zhang xem biểu diễn Shen Yun. “ Buổi biểu diễn cho tôi biết rằng Trung Quốc còn có hy vọng. Không có Nghệ thuật Shen Yun, tôi nghĩ người ta đã quên mất lịch sử 5000 năm. Nền kinh tế của Trung Quốc đã sắp sụp đổ, và rất nhiều di sản nghệ thuật truyền thống cũng đang chuẩn bị sụp đổ kể cả Nhà hát Bắc Kinh,” ông nói. “Có một nhóm tuyệt vời đến thế này quảng bá và phổ truyền nền văn hóa của chúng ta qua hình thức nghệ thuật.”

Ông Zhang tiếp tục, “ĐCSTQ đã lừa dối con người suốt 50 năm qua. Tôi thật sự khách quan. Tôi không thiên kiến theo bất kỳ ai. Tôi chỉ tin vào sự thật mà thôi. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, tôi đang ở Trung Quốc. Tôi đã nói chuyện với một vài đảng viên cấp cao. Tôi không tài nào hiểu được cuộc bức hại. Tôi hỏi họ. “Làm sao mà các ông có thế bắt giữ những người tốt như thế này?’

Ông Zhang rất thích phần biểu diễn của ca sĩ Guan Guimin và ước giá như ca sĩ Guan hát thêm nhiều bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/16/195603.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/18/104915.html
Đăng ngày 2-3-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share