Tổ chức Thế giới Ðiều tra về chính sách Khủng bố Pháp Luân Công (The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong — WOIPFG) đã thành lập một Chi nhánh Châu Âu đặt trụ sở tại Ðức quốc (Germany). Tin này đã được thông báo vào ngày 19 tháng Ba năm 2003 tại Geneva, Thụy sĩ.

Chi nhánh Châu Âu cũng thực hiện cùng một sứ mạng chung với ủy ban trung ương đặt tại Hoa kỳ.

“Ðiều tra tất cả các hành động tội lỗi của tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến chính sách khủng bố, đàn áp Pháp Luân Công; thực hiện những công tác điều tra đó, không cần biết là sẽ tốn kém bao nhiêu thời gian, không cần biết nó phức tạp, khó khăn đến đâu, sẽ điều tra đến cùng, để đem sự vụ ra ánh sáng; để thực thi được những nguyên tắc căn bản của nhân loại; và để củng cố và bảo vệ nền công lý cho xã hội”

Nhiệm vụ chính yếu của Chi nhánh Châu Âu là để điều tra những tội trạng của chế độ Giang Trạch Dân đã bành trướng chính sách khủng bố Pháp Luân Công đến Châu Âu, và để đứng ra lập hồ sơ kiện những cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại mỗi quốc gia ở Châu Âu.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/2/34043.html.
Dịch ngày 19-5-2003; đăng ngày 24-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share