Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Atlanta

[MINH HUỆ 24 – 07 – 2013] Vào tối ngày 20 tháng 07, năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Atlanta đã tập hợp ở khu phố Tàu để tổ chức một lễ ánh nến nhằm tưởng niệm các đồng tu đã hy sinh vì cuộc  bức hại bởi ĐCSTQ. Một vài học viên từ Trung Quốc Đại Lục đã phát biểu tại đại hội về tra tấn mà họ trực tiếp trải nghiệm và kêu gọi thế giới giúp đỡ chấp dứt cuộc bức hại tà ác ngay lập tức.

Lễ ánh nến ở Atlanta

Michelle từ Ukraine và cô Zhiying từ Hàn Quốc đã đến đại hội. Khi họ biết về việc mổ cướp nội

Michelle nói, “Tôi thấy hơn cả ngạc nhiên, tôi thật sự sốc.” Cô Zhiying nói, “Tôi cũng vậy. Điều họ làm thật vô nhân đạo. Tôi cũng rât buồn vì điều đó. Tôi không biết rằng chính phủ Cộng sản Trung Quốc lại mổ cướp nội tạng từ những người còn sống. Trung Quốc nên cởi mở hơn và tiến tới dân chủ. Tôi đã mong chờ chính phủ Cộng sản Trung Quốc trở nên tốt hơn, nhưng dường như là vô vọng. Tôi biết rằng người dân không được tự do dùng Facebook và Twittter ở Trung Quốc Đại Lục. Tôi thấy buồn cho người dân Trung Quốc.”

Một người tham dự đại hội gọi cuộc bức hại và phản kháng ôn hòa của các học viên là một cuộc chiến giữa thiện và ác, và bây giờ là thời điểm khảo nghiệm lương tâm của mỗi con người. Sau 14 năm, cuộc bức hại tà ác phải cam chịu thất bại, và Pháp Luân Đại Pháp đang được truyền bá rộng rãi. Nó đang đem lại hy vọng cho thế giới, và công lý sẽ chiến thắng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/24/反迫害十四周年-亚特兰大举办烛光夜悼(图)-277154.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/29/141294.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share