Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 24-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công Nga ở St. Petersburg đã tổ chức một sự kiện thỉnh nguyện trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 07 năm 2013. Sau đó họ đã đến quảng trường Phần Lan để biểu diễn các bài công pháp, và truyền rộng sự thật bằng cách trưng bày các tấm bảng giảng chân tướng, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 14 năm [đối với Pháp Luân Công].

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Bất chấp mưa phùn, người dân tìm hiểu chân tướng bằng cách đọc các tấm bảng giảng chân tướng

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Bất chấp trời mưa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn biểu diễn năm bài công pháp, chuẩn bị các tấm bảng lớn, và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Rất nhiều người qua đường đã bị sốc khi biết được sự thật kinh hoàng về cuộc bức hại này. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/24/俄罗斯学员举行七二零反迫害活动(图)-277166.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/1/141329.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share