[MINH HUỆ 26-07-2013] Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công ở Bồ Đào Nha đã tổ chức các sự kiện tại 06 thành phố: Lisbon, Santaren, Setubal, Coimbra, Porto, và Guarda để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo môn tu luyện thiền định này ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 20 tháng 07 năm 1999.

Tại mỗi thành phố, trước hết các học viên đã đến các văn phòng thị trưởng để trực tiếp nói chuyện với thị trưởng hoặc trợ lý thị trưởng. Những nhân viên từng tiếp đãi các học viên đều rất hứng thú tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.


Người dân ở Coimbra ký tên thỉnh nguyện


Biểu diễn các bài công pháp ở Coimbra


Người dân ở Coimbra học các bài công pháp


Một cô gái ở Guarda kí tên thỉnh nguyện


Biểu diễn các bài công pháp ở Guarda


Thu thập chữ kí ở Porto


Người dân ở Porto xem các bảng trưng bày

Ở mỗi thành phố, các học viên đều biểu diễn các bài công pháp, dựng các tấm bảng trưng bày, phát tờ rơi và thu thập chữ kí. Tại Lisbon, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở quảng trường trước toà thị chính thành phố. Nhiều người muốn học các bài công pháp và kí tên thình nguyện.

Tại Santaren, các học viên phát tờ rơi trước toà án. Nhiều luật sư đã nhận được tờ rơi và bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại này. Một số người Trung Quốc biết sự thật của cuộc bức hại từ các học viên đã quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tại Setubal, các học viên phát tài liệu cho các cảnh sát. Nhiều người muốn học các bài công pháp. Một buổi hoà nhạc đã được tổ chức gần quầy của các học viên. Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, nhiều người đã dừng lại để kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại này. Một doanh nhân người Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên và bị sốc trước tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông cùng các con mình cũng đã thoái ĐCSTQ.


Sự kiện tại Setubal


Người dân ở Setubal xem biểu diễn các bài công pháp


Biểu diễn các bài công pháp ở Setubal

Người qua đường tại Coimbra nhận xét rằng các bài công pháp trông rất đẹp và an hoà. “Đây chính là điều chúng ta cần ở Coimbra,” một người dân địa phương nói. Nhiều người dân địa phương khác đã ký tên thỉnh nguyện.

Tại Porto, nhiều đám đông tụ họp lại để xem biểu diễn các bài công pháp ở trước toà thị chính thành phố. Hầu như tất cả công chức thành phố bao gồm cả thị trưởng, nhân viên, bảo vệ và người gác cổng đều muốn tìm hiểu thêm và nhận các tài liệu thông tin.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/葡萄牙学员在六城市讲真相反迫害-277258.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/31/141314.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share