[MINH HUỆ 22-07-2013] Ngày 19 tháng 07 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Osaka để kêu gọi các giới trong cộng đồng chú ý tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và kêu gọi giúp đỡ ngăn chặn cuộc đàn áp này.

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Osaka, Nhật Bản

Các học viên cầm băng rôn ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thoái đảng để tự cứu mình”. Một đại diện của nhóm học viên đọc một bức thư với tựa đề “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại.” Bức thư tóm tắt quá trình và sự thật của cuộc bức hại, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/22/日本大阪学员中领馆前集会抗议中共迫害(图)-277032.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141209.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share