[MINH HUỆ 25-07-2013] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bangalore đã tập trung vào ngày 20 tháng 07 tại điểm luyện công địa phương để cùng nhau luyện công và học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện này đánh dấu 14 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc. Họ cũng tổ chức thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc bức hại.

Một học viên chia sẻ rằng trong sự kiện này cô ấy cảm nhận được tinh thần của các học viên trên toàn thế giới đang đồng lòng ủng hộ các học viên đang bị bức hại tại Trung Quốc. Nhiều người tham gia nói rằng họ cũng cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi luyện công.

Đăng ngày 30-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share