Bài viết của một học viên ở Ma cao

[MINH HUỆ 23-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung vào chiều ngày 20 tháng 07 năm 2013, trên đường phố Pedestrian, nằm ở trung tâm thương mại của Ma cao. Họ đã dựng các biểu ngữ và các tấm bảng trưng bày, để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc (ĐCSTQ). Một lượng lớn du khách Trung Quốc đã tỏ ra rất thích các thông tin được giới thiệu với họ, những thông tin mà họ không thể truy cập ở Trung Quốc.

Các học viên ở Ma cao gương các biểu ngữ và bảng trưng bày để cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 14 năm đối với Pháp Luân Công

Nhiều du khách Trung Quốc đã tập trung trước các tấm bảng trưng bày để tìm hiểu sự thật

Du khách Trung Quốc chăm chú đọc thông tin trên các tấm bảng trưng bày

Một gia đình ba người đến từ Trung quốc tìm hiểu về cuộc bức hại từ một học viên

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm những học viên đã chết trong cuộc bức hại

Các thông điệp được chuyển tải trên các biểu ngữ gồm: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Tăng Khánh Hồng, và Bạc Hy Lai ra công lý”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Trời diệt Trung Cộng“.

Nhiều du khách đã tập trung trước các bảng trưng bày và chăm chú đọc thông tin. Vì đang trong thời gian nghỉ hè ở Trung Quốc, nên có nhiều người trẻ tuổi trong số các du khách. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh trước tấm biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một thanh niên đến từ tỉnh Quảng Đông đã nói với một học viên: “Nhiều người trong vùng của tôi ủng hộ các bạn.”

Du khách đã lấy các tài liệu thông tin từ các học viên, và sau khi biết về bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã tuyên bố thoái xuất bất kỳ sự liên hệ nào với ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/23/澳门举行七二零反迫害集会(图)-277113.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/24/141206.html

Đăng ngày 29-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share