[MINH HUỆ 19-07-2013] Vào ngày 18 tháng 07 năm 2013, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung để thắp nến tưởng niệm trên bãi cỏ Trung tâm mua sắm Quốc gia giữa Capitol Hill và Đài tưởng niệm Washington, tưởng nhớ những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sự kiện này là một trong hàng loạt các hoạt động ở Washington D.C để đánh dấu năm thứ 14 của cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tội ác này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/19/图片报道-法轮功学员华府举行烛光夜悼-276898.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141166.html

Đăng ngày 23-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share