[MINH HUỆ 01-06-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu ra công chúng. Nhân dịp đặc biệt này, Nghị sỹ Murray Rankin đã viết một bức thư và ông Jinny Sims đã gửi một Giấy chứng nhận Thành tích ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng và đất nước.

Chứng nhận từ Nghị sỹ Murray Rankin

Tôi rất vui khi được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho Tháng Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 05 này.

Kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng là một sự kiện rất trọng đại. Tôi chúc lễ kỷ niệm thành công. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành Chân, Thiện, và Nhẫn đã mang lại hạnh phúc cho xã hội và xứng đáng với sự tôn trọng của tất cả người dân Canada.

Chứng nhận của Nghị sỹ Jinny Sims

Chứng nhận thành tích

Tặng cho

Pháp Luân Đại Pháp Học hội Vancouver

Vì những phục vụ và hỗ trợ cộng đồng xuất sắc

Nghị sỹ Jinny Sim

Vùng châu thổ Bắc Newton


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/1/加拿大国会议员嘉奖法轮大法-274762.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/2/140237.html

Đăng ngày 13-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share