[MINH HUỆ 26 – 05– 2012] Ngày 13 tháng 5 năm 2012 đánh dấu kỉ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và kỉ niệm lần thứ 13 ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu vực Dallas-Fort Worth, Texas tổ chức kỷ niệm dịp đặc biệt này tại công viên Russell Creek vào ngày 6 tháng 5 năm 2012. Kenny Marchant Nghị sĩ Mỹ bang Texas đã đọc biên bản họp quốc hội sau, vinh danh ngày 13 tháng 5 năm 2012, là ngày Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực bầu cử số 24 của Texas.

Hạ Viện

Biên bản Quốc hội

Biên bản thảo luận của Khóa họp thứ 12, Phiên đầu tiên

Ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Texas

Ngài Hon. Kenny Marchant của Texas tại Hạ Viện

Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2012

Thưa Chủ tịch, tôi rất vinh dự được tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, vốn là một môn tập an hòa để tự tu dưỡng nâng cao bản thân, bắt nguồn từ văn hóa cổ truyền Trung Quốc, dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ

Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới, thông qua việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp mà nâng cao sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức, cũng như  giúp họ có được hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vũ trụ,

Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến hơn 100 triệu người trên hơn 80 quốc gia.

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu cho công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 tại Trung Quốc và được giới thiệu đến Dallas-Fort Worth vào năm 1996. Từ đó đến nay, nhiều lớp học miễn phí đã được tổ chức ở các địa điểm công cộng như là thư viện thành phố, các công viên, và các học viên đã tham gia trong nhiều sự kiện của cộng đồng.

Thưa chủ tịch, thay mặt cho khu vực bầu cử số 24 của Texas, tôi xin đề nghị tất cả các đồng nghiệp đáng kính của mình cùng vinh danh ngày 13 tháng 5 2012 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” trong khu vực bầu cử số 24 của Texas.

Ngài Kenny Marchant

Nghị sĩ quốc hội


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/26/美国国会议员马辰特祝贺法轮大法日-258121.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/29/133690.html

Đăng ngày 6- 6– 2012. Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share