[MINHHUỆ 05 – 26 – 2012] Vào ngày 09 tháng 05 năm 2012, Thượng viện Pennsylvania đã đưa ra Tuyên bố chúc mừng Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, một dịp trọng đại; gửi lời chúc nồng nhiệt nhất cho một tương lai  đầy thành công và gia tăng nỗ lực phục vụ cộng đồng.

Thượng viện bang Pennsylvania
Harrisburg, PA
Xin chúc mừng
Tại Thượng viện, ngày 09 tháng 05 năm 2012

thấy, Thượng viện bang Pennsylvania rất tự hào công nhận những tổ chức, thông qua việc tuân thủ những tiêu chuẩn phục vụ cộng đồng cao nhất, đã đóng góp một cách có ý nghĩa hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn và hiệu quả hơn; và

Xét thấy, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 20 tháng 05 năm 2012; v

Xét thấy, Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần ôn hòa dựa trên văn hóa truyền thống Trung Quốc. Mặc dù bắt nguồn từ truyền thống tâm linh cổ xưa của Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền cho công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992 bởi  người sáng lập, ông Lý Hồng Chí. Ngày nay nó đã được tập luyện tại hơn tám mươi quốc gia trên toàn thế giới bởi người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh xuất thân. Nó luôn luôn được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên và có thể được tập luyện cá nhân hoặc theo nhóm. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Hoa Kỳ đã dành rất nhiều thời gian cống hiến cho cộng đồng thông qua việc tổ chức các lớp học thiền miễn phí, các buổi biểu diễn ca múa nhạc Trung Quốc và tham gia vào các sự kiện địa phương.

Vậy nên giờ đây, Nhà nước Khối thịnh vượng chung bang Pennsylvania xin tự hào tuyên dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia nhân dịp trọng đại này, xin gửi lời chúc nồng nhiệt nhất cho một tương lai đầy thành công và gia tăng nỗ lực phục vụ cộng đồng.

Và quyết nghị gửi một bản sao của tài liệu này, vốn được đề xuất bởi Thượng nghị sĩ Charles J. McIlhinney, Jr, đến Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Greater Philadelphia.

Thượng nghị sĩ Charles J. McIlhinney, Jr.

Chứng nhận:
Mark R. Corrigan, Thư ký


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/24/美国宾州参议院表彰法轮大法学会-258031.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/26/133623.html

Đăng ngày 6- 6– 2012. Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share