[MINH HUỆ 28-03-2011] Đệ tử Đại Pháp vạch trần sự tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khuyên thế nhân thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới chính là để cứu người, chứ không phải chạy theo hình thức hay ứng phó. Tuy nhiên, vẫn có một số học viên mang theo nhiều quan niệm và nhân tâm, đã khởi tác dụng bất hảo khi khuyên thế nhân thoái đảng và cho họ biệt danh. Ví dụ, có những trường hợp biệt danh được sử dụng lặp lại nhiều lần với số lượng lớn, một số tên chỉ gồm một chữ, hay một số tên  lại dùng số thay vì chữ , v.v. Khi những việc này được làm qua loa đại khái như vậy, nó đã không thể hiện được thái độ nghiêm túc và trịnh trọng khi thoái đảng; đồng thời làm giảm tính tin cậy của những ai đã đăng ký thoái, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sự đắc cứu của thế nhân cũng như công tác giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp về phương diện này.

Đối với thế nhân mà nói, thoái đảng là một quyết định trọng đại trong kiếp nhân sinh. Tuyên bố thoát ly khỏi ĐCSTQ, thanh minh thoái đảng là cấp cho Thiên thượng xem, và tên được chọn nhất định phải trịnh trọng mới có thể thể hiện được chân tâm thành ý đối với sự việc này. Đối với học viên mà nói, giúp thế nhân thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội là thực hiện sứ mệnh cứu người của chính mình, do đó nhất định phải mang theo tâm thái thần thánh và trang trọng khi làm. Để bảo trì tính nghiêm túc của việc thoái đảng, từ nay trở đi website thoái đảng sẽ không nhận những tên được viết qua loa đại khái như vậy; mọi hậu quả sẽ do đương sự là người thường và học viên tự chịu trách nhiệm. Nhân đây nhắc nhở mọi người như vậy.

Ngày 27 tháng 3 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/28/238164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/3/124199.html

Đăng ngày 04-04-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share