[MINH HUỆ 12-08-2011] Một số người đã mạo danh “Pháp Luân Đại Pháp” và đăng ký tại New Zealand cái gọi là “Pháp Luân Đại Pháp Nhân học hội”, tiếng Anh là “Falun Dafa Ren Xue Association Incorporated”, và sau đó đổi tên thành “Falun Dafa People Association Incorporated” vào tháng 8/2011. Tổ chức này không được phê chuẩn bởi Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp New Zealand, càng không được công nhận bởi Sư phụ Lý Hồng Chí. Sự thâm nhập và các hoạt động tình báo được tiến hành bên ngoài Trung Quốc bởi các tổ chức đặc vụ được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thao túng sau lưng, hoặc do chính ĐCSTQ tiến hành là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước sở tại, cũng như sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công địa phương. Do đó, chúng tôi đưa vấn đề này để các ban ngành hữu quan và người dân chú ý cao độ và thúc giục họ có hành động thích hợp.

Tổ chức nói trên được đăng ký tại New Zealand vào ngày 15/4/2011. Những người tham dự chủ yếu là:

1. Lưu Trịnh (hay Sam Liu), Chủ tịch

2. Lưu Lỗi (hay Ray Liu), Thư ký

3. Diệp Chấn Thanh (hay Jacky Ye), Tài vụ

4. Angela Yu

5. Taki Ye

6. Tang Cai

7. Frank Lin

8. Will Lu

9. Tammy Tan

10. Dana Yu

11. Winnie Ye

12. Jane Ruan

13. Andy Li

14. Lisa Zou

15. Aaron Huang

16. Liz Li

17. Jeff Su

18. Yanny Song

19. Ruky Fang

20. Michella Li

Trong đó Lưu Trịnh (hay Sam Liu) từng đăng ký một tổ chức tên là “Hội liên hiệp Trung Tam”, tiếng Anh là “Chiemocracy Incorporated Society” tại Auckland, New Zealand vào ngày 13/7/2010. Ngày 3/12/2010, “Chiemocracy Incorporated Society” đổi tên thành “HHP Society Incorporated”.

Còn có hai công ty khác được đăng ký dưới tên Lưu Trịnh, Chủ tịch cái gọi là “Pháp Luân Đại Pháp Nhân học hội”. Một gọi là “HHPWORLD Print Ltd”, cái nữa là “HHPWORLD Publishing and Distributing Ltd”.

Ngày 12/8/2011


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/12/通报-245283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/12/127440.html

Đăng ngày 18-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share