[MINH HUỆ 27-7-2011] Tập Hồng Ngâm III theo dự kiến sắp được xuất bản. Cuốn sách này là một tuyển tập 52 bài thơ và 72 lời bài hát của Sư phụ Lý Hồng Chí, được viết từ ngày 2/4/2004 đến tháng 5/2011, kèm các hình minh họa do Sư phụ Lý Hồng Chí tự mình vẽ.

2011-7-24-minghui-hongyin3--ss.jpg

Theo cách như đã được làm trong quá khứ, các học viên sẽ được ưu tiên có được cuốn sách mới của Sư phụ. Các học viên nào muốn đặt trước xin vui lòng liên hệ với Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương hoặc điểm tập công. Những Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp không phải ở Đài Loan nên gửi tổng yêu cầu đặt trước tới nhà sách Thiên Thê. Xin vui lòng liên hệ với Thiên Thê để làm các thủ tục khác. Có thể liên hệ với Thiên Thê qua địa chỉ email: service@tiantibooks.org.

Ngày 24 tháng 7 năm 2011


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/27/书讯-《洪吟(三)》即将出版-244460.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/7/28/127060.html

Đăng ngày 7-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share