[MINH HUỆ 08-08-2008] Theo hãng thông tấn Central News Agency thì vào ngày 7 tháng 8, các đệ tử Pháp Luân Công tại Hồng kông đã tổ chức một cuộc diễu hành để phản đối chính sách bức hại và việc đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) nuốt lời hứa của họ về việc nâng cao tình trạng nhân quyền tại Trung quốc, và ngược lại dùng Thế vận hội như là một cái cớ để tăng cường chính sách bức hại Pháp Luân Công.

2008-8-7-hk-protest-01--ss.jpg
Diễu hành phản đối chính sách bức hại Pháp Luân Công

Năm mươi đệ tử Pháp Luân Công đã tập họp tại công viên Charter Garden trên đường Murray, Central. Họ trình lên 1.35 triệu chữ ký đã thu thập được từ 133 quốc gia, kêu gọi chấp dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công.

Sau đó, các đệ tử tuần hành từ Chater Garden đến các cơ quan chính phủ. Họ đệ trình một lá thư ngỏ, công khai phản đối chính sách bức hại càng ngày càng trầm trọng hơn.

Phát ngôn viên của Pháp Luân Công tại Hồng kông, ông Kan Hung-Cheung, nói rằng ĐCSTQ đang dùng Thế vận hội như là một cái cớ để tăng cường bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công. Ông ta nói rằng từ tháng 12 năm ngoái đến ngày 30 tháng 6, 2008, đã có 8,037 đệ tử Pháp Luân Công bị bắt giam tại Trung quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/8/183670.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/8/9/99650.html
Đăng ngày 12-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share