Bài viết của một học viên tại Ucraina

[MINH HUỆ 24-07-2008] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2008, các học viên tại Kiev, thủ đô của Ucraina đã tổ chức một sự kiện để trưng bày vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những hoạt động bao gồm trưng bày các phương tiện tra tấn, biểu diễn các bài công pháp và thắp nến thỉnh nguyện. Nhiều người dân địa phương đã ký một lời thỉnh cầu để ủng hộ.

2008-7-23-ukrain720-01--ss.jpg

2008-7-23-ukrain720-02--ss.jpg

2008-7-23-ukrain720-03--ss.jpg
Trưng bày các phương tiện tra tấn của ĐCSTQ

2008-7-23-ukrain720-04--ss.jpg
Mọi người ký lời thỉnh cầu để ủng hộ Pháp Luân Công

2008-7-23-ukrain720-05--ss.jpg
Mọi người ký lời thỉnh cầu để ủng hộ Pháp Luân Công

2008-7-23-ukrain720-06--ss.jpg

2008-7-23-ukrain720-07--ss.jpg
Người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

2008-7-23-ukrain720-08--ss.jpg
Các bài công pháp nhẹ nhàng thanh tịnh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/24/182688.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/7/26/99254.html
Đăng ngày 28-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share