Bài của một học viên Pháp Luân Công Canada

[MINH HUỆ 09 – 11 – 2012] Khi bằng chứng về những tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xuất hiện, ngày càng có nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ của họ. Ông Randy Hillier, Đại biểu Hội đồng tỉnh Ontario, đã nhận lời mời phỏng vấn và phát biểu: “Cố ý mổ cướp nội tạng từ những người không tình nguyện là một hành vi tàn ác đáng kinh tởm nhất. Không ai có thể dung thứ cho hành vi này“.

Ông Randy Hillier, Đại biểu Hội đồng tỉnh Ontario: Không ai có thể dung thứ cho hành vi mổ cướp nội tạng

Kể từ khi tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ được phơi bày vào năm 2006, luật sư nhân quyền David Matas và nguyên Quốc  vụ khanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada, ông David Kilgour, đã tiến hành các điều tra độc lập và tìm thấy hơn năm mươi bằng chứng chỉ ra rằng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã từng là nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng. Ông Hillier cho biết: “Chúng tôi biết những bằng chứng này khá có giá trị và thuyết phục. Tôi xem việc hành quyết và giết người để cướp lấy nội tạng của họ vì mục đích thương mại là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta biết rằng hầu hết, nếu không phải tất cả, các nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta cần làm cho hệ thống y tế nhận thức được về sự tồn tại của hoạt động này“.

Đối với những người muốn đến Trung Quốc để ghép tạng, ông Hillier nói: “Nếu họ biết có người đang bị giết hại vì mục đích này, thì hoạt động đó chắc chắn sẽ kết thúc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhận thức là một yếu tố quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi người trong hệ thống y tế của chúng ta biết về hoạt động đó“.

Ông nói thêm: “Hy vọng rằng có nhiều người trong Đảng cộng sản cũng xem hoạt động này là một tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại và các công dân của chính nó. Đối với những người sống ở Trung Quốc, tự do là không có. Dân chủ là không có. Công bằng là không có. Họ sống trong một hệ thống bị thắt chặt. Mặc dù Trung Quốc đã có cải thiện và mở cửa, và có vẻ như ở đó ngày càng có nhiều lựa chọn kinh tế hơn, nhưng đạo đức, lương tâm, ý thức về công bằng và các lựa chọn xã hội vẫn còn bị kiểm soát, chi phối và thắt chặt bởi chính phủ trung ương“.

Tuy nhiên, ông Hillier đã nhìn thấy hy vọng ở Trung Quốc. Ví dụ, trong sự kiện Thiên An Môn, “Mọi người đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ để chống lại các hoạt động của chính phủ. Không một chính phủ nào có thể chịu được sự phản đối của công chúng, dù nó có được trang bị vũ trang hùng hậu thế nào. Mahatma Gandhi từng nói ‘Ngay khi chúng ta đứng lên, chúng sẽ phải sụp đổ’, Chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều người can đảm đứng lên để phản đối sự bất công. Tôi nghĩ rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Tất cả người dân trên thế giới sẽ được hưởng lợi ích khi người dân Trung Quốc có can đảm để chống lại sự bất công và tội ác mổ cướp nội tạng dã man này. Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia tốt hơn và người dân nơi đó sẽ được hưởng tự do và thịnh vượng“.

Ông Hillier nói khi ngày càng có nhiều người Trung Quốc có quyền tự do và can đảm để đứng lên, nhiều người trong nội bộ đảng cũng sẽ được khích lệ để đứng lên. “Những cuộc đấu tranh nội bộ và các cuộc xung đột cũng sẽ tăng… Tôi muốn nhìn thấy ĐCSTQ tan rã giống Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhân dân Trung Quốc đã thấy được sự tiến bộ của tự do kinh tế. Sự chuyển đổi ở đây sẽ diễn ra suôn sẻ hơn so với ở Liên Xô… Tôi muốn thấy nó được tăng tốc“.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/9/加拿大省议员-无人可容忍活摘器官-265260.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/11/14/136323.html

Đăng ngày: 26-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share