[MINH HUỆ 26 – 10 – 2012] Vào ngày 19 và 21 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công tại Áo đã tổ chức hai hoạt động ở Linz và Vienna nhằm phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã thu thập chữ ký và kêu gọi người dân giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều người đến từ các giai tầng trong xã hội đã ký tên thỉnh nguyện, bao gồm các quan chức chính phủ, luật sư, nhà văn, nghệ sĩ, doanh nhân, giáo viên, sinh viên và các bà nội trợ.

Vào ngày 16 tháng 08 năm 2012, Der Standard, một tờ báo chính thống ở Áo, đã đăng một bài báo trên trang web của mình với tiêu đề “Bạc Hy Lai có dính líu tới việc buôn bán nội tạng”. Bài báo viết rằng Ethan Gutmann, một phóng viên người Mỹ ở Vienna cho biết, Bạc Hy Lai đã tham gia đàn áp và mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Gutmann cũng đã chỉ ra rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ và Chu Vĩnh Khang, một trong những thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản, cũng đã góp mặt vào tội ác này.

Bài báo đã trích dẫn lời của Gutmman rằng, từ năm 2001 đến 2008, có tới 65.000 học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng. Tỉnh Liêu Ninh đã trở thành một trung tâm buôn bán nội tạng sống. Gutmann tin rằng, Bạc Hy Lai – Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh từ năm 2003 đến 2007, đã tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng với sự trợ giúp của Chu Vĩnh Khang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/26/奥地利学员传真相-主流媒体报道活摘器官罪恶-264488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/31/136102.html
Đăng ngày: 15-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share