Diệp Linh, ký giả của www.minghui.org

[MINH HUỆ 29-5-2005] Ngày 28-5-2006, trên hai nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nơi trên thế giới đã đến Toronto, Canada để tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội. Buổi sáng, Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại đã đích thân tới hội trường, gặp mặt các học viên và giảng Pháp trong khoảng 40 phút.


Ngày 28-5-2006, Sư phụ Lý Hồng Chí đã đích thân đến Pháp hội Canada gặp mặt học viên và giảng Pháp


Hơn hai nghìn học viên từ các nơi trên thế giới đã tới Toronto, Canada tham dự Pháp hội

Tại Pháp hội, hơn 10 học viên từ các nơi như Canada, Mỹ quốc, v.v. đã chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện của mình.

Có một học viên người tây phương kể rằng, sau khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh xuất bản, anh đã bắt đầu tham gia việc phát báo chí. Trong quá trình đó, anh đã vứt bỏ rất nhiều tâm chấp trước của mình, và tờ báo cũng càng ngày càng được mọi người hoan nghênh, và có tác dụng rất tốt đối với giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Các tiểu đệ tử Đoàn nghệ thuật Hoa Sen Toronto đã kể về bản thân mình, được Pháp Lý của Đại Pháp dẫn dắt, đã nhận thức được những nội hàm trong việc sử dụng hình thức nghệ thuật múa để cứu độ chúng sinh như thế nào.

Học viên Vương Cận Uy từ Washington DC đã kể về kinh nghiệm và thể ngộ cá nhân mình trong quá trình tu luyện bốn năm vừa qua.

Các học viên khác cũng kể về những kinh nghiệm của mình, rằng thông qua các hình thức khác nhau để giới thiệu với người dân tại các giai tầng khác nhau như thế nào, về tu luyện đề cao trong quá trình tu luyện. Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội kết thúc vào lúc 4:30 chiều.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/29/129101.html.

Đăng ngày:1-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share