[MINH HUỆ 7-2-2008] Thông báo: Những cuốn sách đã (đang) được dịch và đăng trên Minh Huệ

Đạo đức và tâm tính được đề cao trở lại : Học viên Pháp Luân Đại Pháp kể về sự trưởng thành tâm linh của mình.

Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại: Trút bỏ căn bệnh nan y, tinh tấn với cuộc đời mới… đó là những câu chuyện tu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi trên thế giới.

Sư phụ chúng tôi: Tuyển chọn những kỷ niệm vô cùng đẹp mà các học viên lâu năm kể về Sư phụ trong những năm truyền Pháp.

Những cuốn sách này là tuyển chọn những câu chuyện của học viên, được biên soạn phù hợp cho việc hồng Pháp, cũng như giới thiệu cho những ai bước đầu muốn hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Những cuốn sách này do Minh Huệ (Hoa ngữ, Anh ngữ) biên soạn.


Đăng ngày 7-2-2008.

Cập nhật ngày 24-12-2018.

Share