[Viên Minh] Chuyển Pháp Luân, Quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được ấn bản bằng tiếng Slô-vắc vào tháng này. Chuyển Pháp Luân đã từng là cuốn sách bán chạy nhất Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 1996. Cuốn sách đã được chuyển đến hàng triệu người, đem lại cho con người sức khoẻ tốt và cho phép con người tu tập chân chính theo nguyên lý cao tầng. Ý nghĩa uyên thâm của quyển sách không thể diễn tả bằng lời, đó là những điều ai đó đã trải qua.


Cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Slô-vắc

Từ khi quyển sách được xuất bản vào năm 1995 tại Bắc Kinh, Chuyển Pháp Luân nay đã được dịch thành hơn 30 thứ tiếng trên thế giới. Văn phong được sử dụng thoải mái và tự nhiên, vì quyển sách đã được chép lại từ các bài giảng quảng đại tại Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 1994 của Ông Lý Hồng Chí. Chuyển Pháp Luân đã chiếm được cảm tình của nhiều người trong mọi tầng lớp của cuộc sống, từ học giả cho đến công chức, từ nông dân cho đến ngững người nghỉ hưu. Các đệ tử người Slô-vắc hy vọng rằng người dân đất nước Slô-va-kia sẽ đánh giá đúng giá trị của nó.

Quyển sách Chuyển Pháp Luân (ISBN 80-88969-23-9) cũng như quyển sách giới thiệu Pháp Luân Công (ISBN 80-88969-16-6) đang có tại hiệu sách địa phương hay tại nhà xuất bản CAD Press.

11-3-2005


Bản tiếng Anh: https://clearharmony.net/articles/200503/25308.html, https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/11/58353.html.

Dịch ngày 14-3-2005, đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share