Thông báo về việc thu thập tư liệu về trẻ mồ côi

[Minh Huệ] Đề nghị toàn thể các đệ tử Đại Pháp, cùng thân nhân và bè bạn của các đệ tử Đại Pháp, kể từ ngày công bố thông báo này, hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách thu thập và cung cấp các tư liệu chi tiết về trẻ mồ côi do cha mẹ là đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết tại Trung Quốc, như vậy, các đệ tử bên ngoài Trung Quốc có thể thuận tiện hơn trong việc tổ chức giải cứu.

Kể từ năm 1999 khi Giang Trạch Dân khai mào cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên diện rộng cho đến nay, đã kiểm chứng được ít nhất 1049 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Trung Quốc chỉ vì lên tiếng đòi công lý cho Pháp Luân Công; ngoài ra không biết rõ số những người chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị tan nhà nát cửa một cách phi pháp, bị tống trại cưỡng bức lao động hay bị kết án tù một cách phi pháp; và phải có đến hàng vạn học viên Pháp Luân Công chỉ vì không chịu nói lời giả đối về Pháp Luân Công nên bị cực hình thảm khốc. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì trong 62 tháng qua — từ tháng 7-1999 đến tháng 9-2004 — trong các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, có 51, 38% là nữ và 47, 66% là nam, và cứ trung bình mỗi tháng có 17 học viên bị bức hại đến chết, với tuổi trung bình là 45 tuổi; trong đó có rất nhiều người bỏ lại trẻ thơ côi cút.

Chúng tôi đề nghị các đệ tử Đại Pháp các nơi, nhất là thân nhân, bè bạn, hoặc bạn đồng tu của các học viên đã bị bức hại đến chết, hãy tích cực thu thập chỉnh lý thông tin chi tiết về những trẻ mồ côi nêu trên. Ví dụ: tên, tuổi, giới tính, chỗ ở hiện tại, địa chỉ, điện thoại liên lạc, … của trẻ mồ côi. Nếu trẻ bị đuổi học, thì cần cả thông tin đầy đủ về trường học, địa chỉ cũng như điện thoại liên lạc.

Đồng thời, chúng tôi đề nghị thu thập kèm thông tin chi tiết về cha mẹ (tên, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị, bắt đầu tu luyện khi nào ở đâu, bị bức hại đến chết như thế nào, người làm chứng và tài liệu minh chứng, …) cũng như thông tin về người hiện đang nuôi dạy đứa trẻ côi cút đó, v.v. Thông tin đó càng toàn diện càng chi tiết càng tốt.

Chúng tôi đề nghị gộp tư liệu về trẻ mồ côi và tư liệu về cha mẹ chúng lại thành một bộ. Sau khi thu thập và sắp xếp, hãy thông báo và tìm cách chuyển cho ban biên tập Minh Huệ tiếng Hán (www.minghui.org)

Cung kính chắp tay,
Ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org)
14-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/15/84275.html.

Dịch và đăng ngày 15-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share