[MINH HUỆ 18-1-2008] Website Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org) vì những lý do nhất định đã thôi sử dụng website bán sách cũ (truegoodbooks) mà chuyển sang sử dụng website bán sách mới là «Thiên Thê Thư Điếm» (https://tiantibooks.org — Tiệm sách lên Trời). Đề nghị đệ tử Đại Pháp các nơi hải ngoại hãy thông báo với nhau, từ nay sử dụng website mới cho thuận tiện hơn.

18 tháng Giêng, 2008.

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/18/170625.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/19/93412.html

Đăng ngày 20-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share