[MINH HUỆ 1-7-2006] Căn cứ theo yêu cầu của tiến trình Chính Pháp, phát chính niệm tại những thời gian cố định vào những ngày cuối tuần vốn bắt đầu thực thi kể từ tháng 6-2001, sẽ chính thức kết thúc bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nói cách khác, thông báo ngày 2-6-2001 của Ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org) “phát chính niệm – định kỳ từ 10 tháng Sáu” (https://vn.minghui.org/2001/Thang06/BBT05062001_01.html) —vào 5, 6, và 7 giờ đúng (sáng) theo giờ Bắc Kinh (4, 5, và 6 giờ đúng theo giờ Hà Nội, Sài Gòn, các học viên các nơi khác trên thế giới cần đối chiếu giờ toàn cầu cho phù hợp)— nay chính thức kết thúc. Còn việc phát chính niệm định kỳ 4 lần hàng ngày vẫn được tiếp tục duy trì không thay đổi cho đến khi có thông báo mới từ Ban Biên tập Minh Huệ.

Ban biên tập (www.minghui.org)
Ngày 1-7-2006

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/1/131925.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/1/75006.html.
Đăng ngày 2-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share