[MINH HUỆ 28-6-2008] Ngày 18-6, trang web Minh Huệ được sự cho phép của Sư phụ đã công bố kinh văn “Giảng pháp tại Pháp hội New York 2008”, trong kinh văn này không có mục hỏi và đáp. Ngay sau đó, các kinh văn và video giả mạo của tà ác đã xuất hiện trên Boxun, Youtube, và các trang web khác ngoài Trung Hoa, với mục đích gây hoang mang, phá hoại Pháp và gây lạc lối cho các đệ tử. Trong những ngày gần đây những kinh văn giả mạo này đã tới được một số vùng ở Trung Quốc. Chúng tôi hi vọng các đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là những đệ tử tại Hoa lục không bị lung lay, can nhiều bởi thủ đoạn hèn hạ của các tổ chức của Trung Cộng.

Không có gì chúng ta gặp trên con đường tu luyện xảy ra một cách ngẫu nhiên cả. Hãy để những can nhiễu và phá hoại của bọn mật vụ là cơ hội cho chúng ta đề cao tâm tính và vứt bỏ các chấp trước xấu, trân quí thời gian làm tốt mọi việc và cứu độ chúng sinh.

Ban biên tập Minh Huệ
28-6-2008

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/28/181102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/28/98527.html

Ghi chú

[MINH HUỆ 28-6-2008] Ngày 24-5 tại Pháp hội Nữu ước 2008, Sư phụ đã từ bi giảng Pháp tại Pháp hội. Sau khi Sư phụ rời Pháp hội, với ý định tốt các phụ trách viên thông báo là sẽ phát lại đoạn phim Sư phụ giảng Pháp cho các đệ tử tham dự Pháp hội. Chúng tôi đề nghị tất cả các đồng tu đã tham dự Pháp hội hãy cố gắng nhớ lại trong quá trình Sư phụ giảng Pháp tới lúc đoạn băng được chiếu , nếu có bất kì ai xung quanh đã tự ý quay phim xin báo lại để chúng tôi có thể xác định rõ những người này. Chúng tôi đề nghị các học viên đặc biệt lưu tâm vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/28/181110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/28/98528.html
Đăng ngày 1-7-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share