Kính gửi các bạn đồng tu,

Mạng lưới Minh Huệ muốn có thêm nhiều bài hơn nữa về các bạn đồng tu (không phải người Hoa) đã đắc Pháp như thế nào. Giữa muôn vàn sự việc mà các bạn gặp phải trên đường tu, các bạn có thể chia sẻ nhiều điều: Bạn đã đến với Pháp như thế nào, điều gì đã đến với bạn, theo học Pháp Luân Đại Pháp thay đổi cuộc đời của bạn ra sao, …

Nhiều bạn đồng tu có suy nghĩ rằng, phải chăng câu chuyện tu luyện của cá nhân mình còn nhỏ bé không quan trọng, không đáng đề cập đến. Thực ra, có rất nhiều chuyện tu luyện, nếu chia sẻ với các bạn đồng tu khác, thì rất có thể nó được đánh giá cao và có nhiều ý nghĩa. Đăng chuyện tu luyện của mình lên mạng lưới Minh Huệ là để chia sẻ với đông đảo các bạn đồng tu khác.

Hãy gửi bài tới lienlac@vn.minghui.org.

Đăng ngày 22-12-2005.

Soạn theo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/12/63851.html.

Share