[MINH HUỆ 07 – 05 – 2012] Thượng nghị viện bang Maryland đã thông qua Nghị quyết 798 bày tỏ những lời chúc mừng chân thành nhất tới ông Lý Hồng Chí công nhận kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, điều này mang lại nhiều hiệu quả tích cực đáng kể đến việc giảm căng thẳng và đề cao tố chất sức khỏe thể chất và tinh thần. Dưới đây là toàn văn của Nghị quyết.

Thượng nghị viện Maryland

Nghị quyết

Nhân đây thông cáo rằng

Thượng nghị viện Maryland

xin gửi những lời chúc mừng chân thành nhất tới

Ông Lý Hồng Chí

tuyên dương

lễ kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, vốn đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực đáng kể đối với việc giảm căng thẳng và đề cao tố chất sức khỏe thể chất và tinh thần.

Toàn thể nghị sỹ kính tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho dịp kỷ niệm đáng nhớ này và quyết nghị thông qua nghị quyết này vào ngày 13 tháng 05 năm 2012 này.

Chủ tịch Thượng nghị viện

Thượng Nghị sỹ Rob Garagiola

Người đề xuất

Nghị quyết số 798 của Thượng nghị viện

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/7/美国马里兰州参议院决议表彰法轮大法-256622.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/9/133168.html

Đăng ngày: 27– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share