[MINH HUỆ 08-05-2012]  Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền rộng và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, Thị trưởng Stephen Mandel của thành phố Edmonton, thủ phủ Alberta, Canada, đã công bố tháng 05 năm 2012 là tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Văn bản công bố tại Edmonton

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện và thiền định cao tầng dành cho tinh thần, cơ thể và tâm linh đã mang lại sức khoẻ và hạnh phúc cho người dân tại khắp đất nước Canada; và

Xét thấy, học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn tuân theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn trong đời sống hằng ngày, cố gắng để trở thành người tốt hơn trong bất cứ hoàn cảnh và môi trường nào; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua mọi rào cản về sắc tộc, văn hoá để phổ biến đến mọi tầng lớp trong xã và hoà hợp tôn giáo; và

Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khắp Canada sẽ kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp với nhiều hoạt động như diễu hành và biểu diễn ca múa Trung Quốc truyền thống tại các địa điểm công cộng;

Vì thế, tôi, thị trưởng Stephen Mandel,  công bố tháng 05 năm 2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố Edmonton, thủ phủ của Alberta.

Ngày 01 tháng 05 năm 2012

Stephen Mandel

Thị trưởng của thành phố Edmonton


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/8/加拿大埃德蒙顿市长宣布法轮大法月-256915.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/10/133198.html

Đăng ngày: 17– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share