MINH HUỆ 08-05-2012] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Nghị sỹ Hoa Kỳ Edolphus “Ed” Towns từ New York đã ra tuyên bố kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, dưới đây là nội dung bản tuyên bố.

Bản tuyên bố kỷ niệm

Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Xét rằng, vào ngày 13 tháng 05, hàng ngàn người trên khắp đất nước sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, đánh dấu 20 năm háp môn tu luyện phổ biến nhất thế giới được hồng truyền; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tâm linh hoà ái bắt nguồn từ văn hoá Trung Quốc, trong đó bao gồm thiền định, năm bài công pháp nhẹ nhàng, và triết lý đạo đức lấy Chân, Thiện và Nhẫn làm trọng tâm để chỉ đạo người luyện tập trong cuộc sống hàng ngày; và

Xét rằng, vào năm 1992, có hơn một trăm triệu người tại khắp nơi trên thế giới đã trở nên mạnh khoẻ hơn, hạnh phúc hơn, vị tha hơn nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng, môn Pháp Luân Đại Pháp có nguồn gốc từ nền văn hoá tâm linh cổ xưa của Trung Quốc, lần đầu tiên được truyền giảng công khai ra công chúng tại Trung Quốc bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp đã được tập luyện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới bởi người dân từ mọi độ tuổi và ngành nghề khác nhau; được hướng dẫn hoàn toàn miễn phí bởi các học viên tình nguyện, và có thể tập riêng lẻ hay theo nhóm, do đó,

Quyết nghị rằng, đại diện cho nhân dân thuộc Quốc hội Hoa Kỳ tại quận 10 của thành phố New York, tôi chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

Ký ngày 01 tháng 05 năm 2012

Edolphus “Ed” Towns
Nghị sỹ Quốc hội


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/8/纽约国会议员爱德·唐褒奖法轮大法-256979.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/10/133199.html

Đăng ngày 26-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share