[MINH HUỆ 03 – 05 – 2012]Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 05 năm 2012 sắp đến, thị trưởng Stephen Terrell của thành phố Allen, Texas, đã ra một tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2012 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở thành phố Allen, Texas. Thị trưởng Terrell đã khen ngợi sự kiên định và dũng khí duy hộ Chân, Thiện và Nhẫn của ‘các học viên Pháp Luân Đại Pháp’ trong khi đối mặt với cuộc bức hại khắc nghiệt từ phía đảng Cộng Sản Trung Quốc. Dưới đây là nguyên văn của tuyên cáo.

Văn phòng thị trưởng

Thành phố Allen

Tuyên cáo

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang hân hoan mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vào ngày 13 tháng 05 năm 2012, với các lễ hội và sự kiện được tổ chức trên khắp nước Mỹ và thế giới, và
Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện thiền định và thân thể cao cấp về tâm, thân, và tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn; và
Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua các biên giới về chủng tộc và văn hóa và góp phần vào giấc mơ chung về một xã hội hòa bình, khoan dung và thiện từ hơn; và
Xét rằng, sự kiên định và dũng khí duy hộ Chân, Thiện và Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại hà khắc từ phía đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cho cả thế giới thấy được giá trị của sinh mệnh và sự  quý báu của nhân cách con người.

Vì vậy, giờ đây, tôi, Stephen Terrel, Thị trưởng thành phố Allen, hạt Collin, Texas, do đó xin tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2012 là:

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp”
tại Allen, Texas, và tôi xin thúc giục tất cả các công dân công nhận sự kiện này và tham gia vào tất cả các sự kiện liên quan trong cộng đồng này.

 

Stephen Terrell, Thị trưởng

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/3/美国德州艾伦市宣布法轮大法日-256623.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/5/133099.html

Đăng ngày: 19– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share