[MINH HUỆ 01-05-2012] Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 05 năm 2012, Thị trưởng của thành phố Kingston, ông Mark Gerresten, vừa ra một tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2012, là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, tôn vinh nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Dưới đây là nội dung bản tuyên bố.

Thành phố Kingston

TUYÊN BỐ

NGÀY PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh nguyên lý Chân Thiện Nhẫn

Xét thấy Pháp Luân Đại Pháp là hệ thống tu luyện cao tầng về tinh thần, thể chất và tâm linh dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn; và

Xét thấy Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được phổ truyền bởi ông Lý Hồng Chí; đã thể hiện vững chắc cam kết cải thiện sức khoẻ cả về thể chất, tinh thần và tâm linh, và đã đem lại lợi ích cho người dân từ mọi giai tầng xã hội khi họ tuân theo các nguyên lý đó; và

Xét thấy lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã đưa pháp môn này được phổ truyền rộng rãi tại hơn 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên; và

Xét thấy tâm đại Chân, đại Thiện và đại Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên thể hiện đã khiến rất nhiều người tốt khắp nơi trên thế giới xúc động; và

Xét thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp đất nước Canada kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 05 hàng năm;

Vì thế, tôi, Thị trưởng Gerretsen, nay công bố ngày 13 tháng 05 năm 2012 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Ký ngày 18 tháng 04 năm 2012


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/1/加拿大金斯顿市褒奖法轮大法日暨真善忍的原则-256491.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/3/133052.html

Đăng ngày 26-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share