[MINH HUỆ 09-05-2012] Vào ngày 04 tháng 05 năm 2012, nhân kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Sally A. Faith, Thị trưởng của thành phố St.Charles, bang Missouri, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2012 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn” tại thành phố St.Charles.

Thành phố St.Charles, bang Missouri

Tuyên bố

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp (cũng được gọi là Pháp Luân Công, hay Đại Pháp) là môn tu luyện cao tầng về cả tâm lẫn thân bao gồm các bài tập luyện và thiền định và các bài giảng chỉ đạo bởi đặc tính Chân, Thiện và Nhẫn của vũ trụ; và

Xét thấy, sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, đã truyền dạy môn tu luyện vào năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới nâng cao sức khoẻ và chuẩn mực đạo đức, cũng như nâng tầm hiểu biết về cuộc sống, con người và vũ trụ; và

Xét thấy, tình trạng sức khoẻ tinh thần và thể chất của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri được cải biến rõ rệt; và

Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp được mọi người dân tại Missouri thuộc các giai tầng và tuổi tác khác nhau luyện tập

Xét thấy, tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các lớp hướng dẫn và điểm tập công đều được các học viên chỉ dạy miễn phí cho công chúng; và

Xét thấy, đã có không biết bao nhiêu nạn nhân là học viên của Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tại Trung Quốc chỉ vì đức tin và tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại tại Trung Quốc đã làm xói mòn quyền cơ bản của con người và không thể dung thứ tại bất cứ nơi nào trên thế giới.

Vì thế, tôi, Sally A. Faith, thị trưởng của thành phố St. Charles, Missouri, nay quyết định tuyên bố dịp kỷ niệm ngày 13 tháng 05 năm 2012, là ngày “Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh nguyên lý Chân – Thiện -Nhẫn” tại thành phố St. Charles; và

Để làm chứng, nay tôi đóng dấu xác nhận của thành phố St. Charles, Missouri, và công bố vào ngày 04 tháng 05 năm 2012.

Sally Faith

Thị Trưởng

Thành phố St. Charles


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/9/美国密苏里州圣查尔斯市宣布法轮大法日-257013.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/10/133203.html

Đăng ngày: 17– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share