Vào ngày 19 tháng 7, 2007, hàng ngàn người tổ chức cuộc tập họp trước Quốc hội Hoa kỳ kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Dưới đây là phần trích đoạn bài nói chuyện của Joseph K. Grieboski, nhà sáng lập và chủ tịch của Viện Tín ngưỡng và Chính sách Công cộng.

Ông Grieboski nói “Thật là một điều xấu hổ rằng chúng ta phải có mặt tại đây, tập họp vì mục đích tự do cho Pháp Luân Công.”

“Đó là một điều xấu hổ mà sau nhiều năm, chúng ta vẫn tiếp tục tranh đấu cho các quyền căn bản cho các đệ tử Pháp Luân Công về tín ngưỡng và tu luyện với quyền tự do của họ mà không bị sợ hãi vì bắt bớ, tra tấn, phân biệt, bức hại và bị giết hại trong tay của các tên độc tài tại Bắc Kinh”.

“Thật là xấu hổ vì các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn đang bị tra tấn, các tín đồ theo Chúa vẫn bị giam tù, các chùa chiền Phật giáo bị đột nhập và Hồi giáo cũng bị theo dõi bởi Bắc Kinh, thế giới vẫn im lặng”.

“Thật là xấu hổ rằng các thương gia Hoa kỳ thà chịu luồn cúi với kẻ áp bức tại Bắc Kinh hơn là đứng lên vì nguyên lý tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do báo chí”.

“Và thưa tất cả quý vị, việc xấu hổ nhất tất cả là tất cả những điều đó đáng lẽ không phải xảy ra!”.

“Các nhà lãnh đạo chính trị, giáo dục, xã hội, thương mại và tôn giáo cần phải cùng đoàn kết để chống lại sự đối xử tàn bạo của Trung Quốc đối với các tín đồ các tôn giáo”.

“Chúng ta cần phải có một sức mạnh chính trị để CHỐNG LẠI sự chà đạp, CHỐNG LẠI sự bức hại, CHỐNG LẠI sự giết hại bất hợp phát, CHỐNG LẠI sự bắt bớ trái phép và tra tấn đã xảy ra đối với những người có tín ngưỡng tại Trung Quốc”.

 

Dịch từ: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/29/88129.html

Share