Chánh Vụ Bộ Trưởng Công Vụ Đài Loan gửi thư ủng hộ Pháp Hộị Washington DC

Quý Ban Tổ Chức,
Quý Ông-Bà, Quý liệt vị có quan tâm đến quyền lợi của đệ tử Pháp Luân Công ở Trung-Quốc,

Phấn đấu cho nhân quyền và nhân phẩm là một công trình hoàn mỹ có ý nghĩa nhất trong lịch sử hiện đại của nhân loại. Nó cũng là giá trị trọng yếu của hệ thống dân chủ. Sự tự do tín ngưỡng và hội họp là một nhân quyền căn bản quan trọng nhất đã được hiến pháp của mọi quốc gia trên thế giới bảo vệ, nhưng về mặt thực hành, vẫn có một số quốc gia còn chưa có thể nhận thức được điều này. Nhiều người đã bị đàn áp vì họ giữ vững tín ngưỡng của mình.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với nhịp phát triển tiến bộ của văn minh nhân loại, giá trị của tự do tín ngưỡng và hội họp không những phải được toàn thế giới công nhận mà nó còn là một phần của đời sống chúng ta ngày nay.

Tôi tin rằng nỗ lực hoạt động của chúng ta ngày nay sẽ nói lên được những giá trị ấy một cách đầy đủ hơn, đồng thời tôi hy vọng mọi người trên khắp hoàn cầu cùng được hưởng tự do hoà bình như nhau.

Xin kính chúc Pháp Hội thành công mỹ mãn,

Ký tên.

You Xikun (Du Tích Khôn)

Chánh Vụ Bộ trưởng Công vụ Đài Loan,
Đài Loan, ngày 19 tháng Bảy, 2002

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/8/19/25461.html.
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/8/8/34486.html.

Dịch từ tiếng Anh, đăng ngày 22-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa.

Share