[MINH HUỆ 3-2-2006] Vào ngày 25 tháng 1 năm 2006, các đại diện từ 46 thành viên của Hội đồng Quốc Hội Châu Âu đã thảo luận và thông qua một nghị quyết có tên là “Nhu cầu cho một Tổ chức Thế giới Tố cáo các Tội ác của Chế độ Độc tài Cộng sản” tại Strasburg, Pháp, nơi mà trụ sở của Hội Đồng Quốc hội Châu Âu toạ lac.

Thành viên Thuỵ Điển là ông Goran Lindblad là một người chính soạn thảo nghị quyết. Nghị quyết này tố cáo những vi phạm trầm trọng về nhân quyền trong các chế độ Cộng sản, mà bao gồm ám sát cá nhân, hay tập thể và tử hình tại các trại tập trung, bỏ đói, trục xuất, tra tấn, lao động khổ sai và dưới nhiều hình thức khủng bố về thể xác khác.

“Trong khi một chế độ độc tài của thế kỷ 20 là Đức quốc xã, đã được điều tra, quốc tế đã kết án và những tên vi phạm đã được xét xử bởi toà án, cũng có những tội ác tương tự dưới chế độ Cộng sản, thì chưa bao giờ được điều tra hay bị kết án bởi quốc tế” Lindblad nói trong bản nghị quyết.

Bản nghị quyết khích lệ các Bộ trưởng trong Hội đồng Châu Âu điều tra những vi phạm của các chế độ cộng sản trước đây và đưa ra trước quốc tế những tội ác này. Bản nghị quyết cũng kêu gọi các cựu quốc gia cộng sản nên thực hiện ngày tưởng niệm cho các nạn nhân và xây dựng những viện bảo tàng để lưu trữ, trưng bày các tội ác.

Sau khi Đại Kỷ Nguyên Thời báo phát hành chín bình luận về Đảng Cộng sản, rất nhiều chi tiết về các vụ khủng bố và tra tấn dước bàn tay độc tài của Chế độ Cộng sản được trình bày. Trong phần thảo luận về bản nghị quyết, Hội đồng Quốc hội Châu Âu có tham khảo quyển Sổ Đen của Cộng sản: Tội ác, Tàn bạo, Độc tài. Quyển sách này ước đoán chế độ cộng sản Trung Quốc đã giết hại hơn 65 triệu dân Trung Quốc, vượt quá xa con số của Xô viết, được ước đoán là 20 triệu.

Có 2822 vụ giết hại các đệ tử Pháp Luân Công có thống kê trong chính sách khủng bố và tra tấn dưới chế độ cộng sản Trung Quốc. Những vụ giết hại được báo cáo này đã xảy ra trong 30 tỉnh và các vùng tự trị tại Trung Quốc. Trong số đó, 54.64 là phụ nữ, và 57.21 là hơn 50 tuổi.

Hội đồng Quốc hội Châu Âu thông qua nghị quyết “Nhu cầu cho một Tổ chức Thế giới Tố cáo các Tội ác của Chế độ Độc tài Cộng sản” là một bước đầu tiên trong hướng đi đúng đắn để vạch trần tội ác của chế độ cộng sản. Trong tương lai gần đây, sẽ còn nhiều quốc gia và nhân dân trên thế giới sẽ nhận thức được và lên án tội ác của chế độ cộng sản Trung Quốc, và sẽ hoàn toàn chấm dứt chế độ độc tài tại Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/3/120003.html.

Translated from: http://en.minghui.org/html/articles/2006/2/10/69827.html.

Đăng ngày 20-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share