[MINH HUỆ 28 – 04 – 2012] Thành phố Penticton British Columbia mới đây đã  ra tuyên bố tháng 05 năm 2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/28/132952.html#.T5u6ZnIej08

Đăng ngày: 8– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share