[MINH HUỆ 22-9-2007] Chiều chiều ngày 11 tháng chín, 2007, Phòng 610 huyện Ningjin và các viên chức Phòng 610 huyện Zhao đi đến nhà thuê của ông Li Zhiquin, bắt ông bất hợp pháp và lục soát nhà ông. Ông sau đó bị mang đi Huyện Ningjin, nơi đây ông đã chết vì kết quả của sự tra tấn tối hôm đó.

Ô. Li Zhiqin, 51, là một học viên Pháp Luân Công tại làng Xiaozao, huyện Ningjin, thành phố Xingtai, tỉnh Hà Bắc. Có người địa phương báo cáo ông trong tháng Năm 2006 vì ông giảng rõ sự thật về sự khủng bố Pháp Luân Công. Sở Cảnh sát Huyện Ningjin và các viên chức Phòng 610 sau đó khủng bố ông, vì vậy ông quyết định rời nhà trở thành vô gia cư để tránh bị khủng bố hơn nữa. Ông và gia đình ông chạy đến Huyện Zhao, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, nơi đây ông có một công ăn việc làm. Cả nhà ông sống trong một ngôi nhà thuê tại huyện Zhao.

Trong vòng ba giờ đồng hồ sau khi Ô. Li Zhiqin bị bắt, ông đã bị chết. (Chúng tôi muốn một cuộc điều tra trong chi tiết hơn nữa) Được báo cáo là các viên chức Phòng 610 huyện Nịnghin hăm doạ gia đình ông và chỉ trã một số tiền nhỏ để đền bù cho cái chết của ông.

Giám đốc Phòng 610 huyện Ningjin Shen Jianzhong là người trách nhiệm chính sư tra tấn ô. Li đến chết. Ông an bày và thi hành tất cả sự khủng bố các học viên tại Huyện Ningjin.

Cùng buổi chiều hôm đó, các viên chức Phòng 610 Huyện Ningjin cũng bắt một học viên 36 tuổi khác, Ô. Zhang Weibo, tại làng Shuangjing.

Các số điện thoại liên hệ:

Thư ký Hội đồng Luật pháp và chính trị thành phố Xingtai, Liu Hongqin: 86-3193699197 (Văn phòng), 86-319-3024231 (Nhà)

Thư ký dân biểu, Wang Yanfei (in charge of the Phòng 610): 86-13932906668 (Cell), 86-319-7872898 (Nhà)

Sở Cảnh sát thành phố Xingtai: 86-319-2022253

Sở cảnh sát huyện Ningjin tại tỉnh Hà Bắc Hà Bắc: 86-319-5885950, 86-319-5881108

Giám đốc Phòng 610 Huyện Ningjin, Shen Jianzhong: 86-13603193122 (Cell)

Giám đốc Văn phòng Sở cảnh sát huyện Zhao : 86-311-84942420

Giám đốc dân biểu Sở cảnh sát Huyện Zhao Wang Guoqiang: 86-311-84947808 (Văn phòng), 86-311-84920588 (Nhà)

Trưởng Đội An ninh Chính trị Zhang Fatian (Y rất giảo quyệt và nhìn xem cẩn thận điều mọi người đang làm và nói. Y khủng bố các học viên Pháp Luân Công và cướp lấy tiền mà y tịch thu của họ. Y thu thập ‘thành tích’ để thăng tiến chức vị của y.): 86-311-84947815 (Văn phòng), 86-311-84942009 (Nhà)

Ngày 21 tháng chín 2007

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/9/28/89984.html

Bản tiếng Hán: tại http://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/22/163108.html

Đăng ngày 31-12-2007; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share