Một đệ tử Ðài loan

[MINH HUỆ 16-08-2007] Hou Sheng-mao, giám đốc của Bộ Y tế Ðài loan, nói mới đây rằng ông ta rất quan tâm sau khi đọc “Bản báo cáo về Tội ác Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc” bởi luật sư nhân quyền thế giới David Matas và David Kilgour, cựu Bộ trưởng Á châu Thái bình dương của Canada. Ông ta ra lệnh cho tất cả các bác sĩ tại Ðài loan không khuyến khích bệnh nhân mua các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc hay dính líu tới những vụ cấy ghép vô nhân đạo này.
Giám đố Hou nói khi ông ta tham dự Hội nghị hằng năm lần thứ 27 của Hội Cựu sinh viên Bắc Mỹ về Y khoa tại Ðại học Y khoa Ðài loan tại Los Angeles vào ngày 11 tháng 8, 2007. Ông ta tin rằng các vụ cấy ghép nội tạng tại bất cứ quốc gia nào phải dựa vào luật pháp và đạo đức. Nó phải tiến hành với sự tôn trọng về nhân quyền, không phải là dựa trên lợi nhuận.
Giám đốc Hou nói rằng ông Matas và ông Kilgour đã gặp với ông ta khi hai nhân vật ngày thăm viếng Ðài loan và cung cấp bản báo cáo cùng với các tin tức khác.
Giám đốc Hou giải thích rằng tại Ðài loan, cấy ghép nội tạng không phải là một viêc mua bán. Không được phép mua bán nội tạng tại Ðài loan, chỉ có nội tạng hiến mà thôi.
Chang He-hsiung, Giám đốc của Hội cựu sinh viên tại Ðại học Y khoa Ðài loan nói rằng Ðài loan rất là cẩn thận về cấy ghép nội tạng và thực hiện đúng tiêu chuẩn quốc tế. Ông ta nói rằng tội ác mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công của đảng Cộng sản Trung Quốc là phi pháp và phải được chấm dứt.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/16/160923.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/18/88695.html

Đăng ngày 26-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share