[MINH HUỆ 30-07-2007] Một ngày kia, tôi lấy một chiếc tắc xi về nhà sau khi đi mua đồ xong. Tôi nói chuyện với người lái xe tắc xi và hỏi ông ta, “Làm ăn khá không?” Ông than phiền và nói với tôi, “Làm ăn thật khó khăn trong xã hội điều khiển bỡi Cộng sản. Đảng nhúng tay vào mọi hình thức của mọi công ăn việc làm và khiến cho người ta sinh sống khó khăn, trong khi an ninh công cộng thì rất kém. Đôi lúc tài xế tắc xi bị cướp, và một ít tiền mà họ làm ra bị mất đi.” Tôi nói, “Phải, nếu chế độ cộng sản còn tiếp tục, dân chúng sẽ tiếp tục sống khó khăn. Ông có nghe nói về phong trào Thoái Đảng không? Hiện nay các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ đang rút ra khỏi danh sách trong đảng và các tổ chức.”

Ông mỉn cười và nói rằng ông có biết. Ông đã được tiếp xúc về nó, nhưng ông chưa bao giờ là đảng viên. Tôi nói với ông hãy nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp tốt. Chân Thiện Nhẫn tốt.” Ông nói liền, “Tôi biết, tôi biết.” Ông chỉ lến trước đầu xe và nói, “Ông nghĩ nó là cái gì ?”

Tôi nhìn và thấy một lá bùa với phù hiệu Pháp Luân Công to cỡ lòng bàn tay. Thật khó nhìn thấy vì phân nữa của nó bị dấu trong một tấm kiếng nhỏ. Ông nói nhỏ với tôi, “Tôi không gặp ăn cướp nào nữa từ khi tôi treo lên cái phù hiệu Pháp Luân này. Nó rất tốt.”

Ngày 28 tháng bảy, 2007

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/30/159776.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/6/88372.html

Đăng ngày 26-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share