[MINH HUỆ 09-08-2007] Liên minh Ðiều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LMÐTKBPLC) tuyên bố rằng họ sẽ thắp Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới (NÐNQVQTG) vào ngày 9 tháng 8, 2007 tại Athens, Hy lạp, và sẽ di chuyển vòng quanh thế giới để nhắc nhở mọi người rằng Thế vận hội không thể đồng tồn tại với những tội ác chống nhân chủng. Dư luận Canada báo cáo về mụch đích của NÐNQVQTG trong suốt năm tới và để gây sự chú trọng của mọi người về những tội ác chống nhân chủng của đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ) đối với các đệ tử Pháp Luân Công.

Báo Nieuwsband (Hà lan) báo cáo về NÐNQVQTG vào ngày 9 tháng 8.

Bản báo cáo viết “Ðược phát động bởi Liên minh Ðiều tra Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc và được ủng hộ bởi rất nhiều cơ quan và cá nhân, Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới sẽ chính thức được khai mạc để thắp sáng ngọn lửa đầu tiên vào ngày 9 tháng 8, 2007 tại Athens, Hy lạp. Ngọn đuốc sẽ đến hơn 100 thành phố từ 30 quốc gia sau khi được thắp sáng, kêu gọi cộng đồng thế giới chú trọng đến sự vi phạm trắng trợn về nhân quyền và tinh thần Thế vận hội bởi ÐCSTQ, để chấm dứt những tội ác như thế và không để Thế vận hội 2008 trở thành “Thế vận hội Ðẫm máu”.

“Trong nhiều năm qua, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bức hại mọi người tại Trung Quốc, như là Thiên chúa giáo, Tin lành, Tây tạng, và các đệ tử Pháp Luân Công. Những tội ác tra tấn và diệt chủng mà họ vi phạm chống lại nhân chủng bị toàn thế giới lên án. Thế vận hội 2008 cho phép Bắc Kinh tổ chức là nhằm để nâng cao tình trạng nhân quyền. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt chính sách bức hại, chế độ lợi dụng Thế vận hội để đàn áp mọi người tại Trung Quốc, làm tổn thương đến tinh thần Thế vận hội về hoà bình và danh dự nhân loại. Hơn nữa, nó còn ủng hộ các tội trạng bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là diệt chủng tại Darfur, mà đã bị vạch trần trắng trợn bởi Ðại sứ Thiện nguyện của Tổ chức Giáo dục của Liên hiệp quốc và nữ tài tử Mia Farrow, người cũng gọi Thế vận hội 2008 là “Thế vận hội Diệt chủng”.

Tám Dân biểu Hoa kỳ đưa ra Nghị quyết Tẩy chay Thế vận hội Trung Quốc về Nhân quyền

Ðài Tiếng nói Hoa kỳ báo cáo về ngày 8 tháng 8, 2007 rằng tám vị Dân biểu Hoa kỳ đưa ra nghị quyết tại Quốc hội kêu gọi chính quyền Bush suy nghĩ và tẩy chay Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh trừ phi Trung Quốc “chấm dứt những hoạt động vi phạm nhân quyền”.

“Nghị quyết được bảo trợ bởi một nhà phê phán Trung Quốc tại Quốc hội là Dana Rohrabacher, và được đồng hỗ trợ, bởi bảy vị khác, trong hàng ngũ đảng Cộng hoà là Ileana Ros-Lehtinen.”

Ðài này nói đến nghị quyết ngày Thứ Ba mà trong đó nói “chế độ Trung Quốc thường xuyên từ chối những tự do về lương tri, ý kiến, tín ngưỡng và hội họp, “và “họ đã giam cầm hàng ngàn tù nhân chính trị mà không bao giờ được xử án”.

“So sánh Thế vận hội 2008 với Thế vận hội 1936 tại Bá linh, trong lúc Adolf Hitler và Ðảng Quốc xã đang cầm quyền tại Ðức, nghị quyết nói rằng “Sự đứng đắn của quốc gia tổ chức là quan trọng bậc nhất vì nó không làm ô nhục những lực sĩ tham dự và tính chất của Thế vận hội”.

Hãng thông tấn CanWest News báo cáo vào ngày 8 tháng 8 “Tại nơi sinh ra phong trào Thế vận hội, một cựu Dân biểu Canada hôm nay sẽ thắp sáng về những gì ông ta tin rằng sẽ trở thành phong trào trên thế giới để tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh trong năm tới”

Bản báo cáo viết “Gọi Thế vận hội 2008 là “Thế vận hội Hút Máu”, cựu Dân biểu đơn vị Edmonton David Kilgour mời tất cả dư luận đến Athens, Hy lạp, để báo tin về Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới. Sau khi được thắp sáng tại Athens, Ngọn đuốc này sẽ du hàng đến hơn 100 thành phố vòng quanh thế giới”.

Bản báo cáo viết “Ngọn đuốc chạy trong một năm này là để thu hút sự chú trọng của mọi người đến những tội ác về nhân chủng bị vi phạm bởi chính phủ Trung Quốc
chống lại các đệ tử Pháp Luân Công”.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/9/160524.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/11/88505.html

Đăng ngày 01-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share