Bài của một phóng viên Minh Huệ từ Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2011] Học viên Pháp Luân Công anh Phùng Hưng Cát là một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu Vật liệu công nghiệp nặng số 31. Anh 29 tuổi, tới từ tỉnh Cam Túc.

Anh Phùng bị bắt giữ bởi Lục Kiêu Tuấn và các nhân viên công an khác từ Phòng cảnh sát quận Phổ Đông và Đồn cảnh sát Xuyên Sa vào ngày 29 tháng Sáu, 2011. Người ta nói rằng trong khi anh Phùng đang làm việc tại Viện nghiên cứu, nhân viên an ninh Kỷ Siêu đã liên tục giám sát anh. Hiện tại, anh bị giam giữ tại Nhà giam Xuyên Sa ở quận Phổ Đông. Vụ của anh Phùng đã được nộp hồ sơ tới tòa và các nhân viên tại sở luật pháp ở Thượng Hải đang lên kế hoạch để tăng cường bức hại anh.

2011-11-2-shanghai-fengjixing--ss.jpg

Anh Phùng Hưng Cát

Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại:

Lục Kiêu Tuấn, Phòng cảnh sát quận Phổ Đông: +86-21-22045403 (Văn phòng), +86-15921029820.
Thẩm phán Thạch: +86-21-38794518 (máy lẻ 11101).
Thẩm phán Trần: +86-21-38794518 (máy lẻ 11111).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/3/上海材料分析师冯兴吉被公检法构陷(图)-248660.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/11/6/129248.html
Đăng ngày 22-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share