[MINH HUỆ 18-5-2007] Tại Trung Quốc, một vấn đề đương nhiên trong xã hội là đạo đức suy đồi. Nhưng nhiều người nghĩ lý do của đạo đức suy đồi là sự nghèo khó, và tin sai là đạo đức sẽ thăng tiến trở lại khi kinh tế mạnh và nếp sống tăng tiến. Có thật không? Không. Tại sao không?

1. Không có sự liên hệ tuyệt đối nào giữa cấp đạo đức của một người và sự giàu hay nghèo của người đó. Trong lịch sử, đã có nhiều người cao thượng mà nghèo. Và có nhiều người từ những gia đình quyền quí mà đã làm nhiều điều xấu.

2. Cấp bậc đạo đức đã rớt xuống nhanh nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây, trong khi kinh tế của đất nước phát triển mạnh. Vậy, sự phát triển của kinh tế không mang đến sự gia tăng cấp đạo đức.

3. Một số người nghĩ rằng sự suy đồi của đạo đức là do trộm cắp. Họ nghĩ rằng khi người ta giàu có lên, sẽ không còn trộm cắp và đạo đức gia tăng. Sự thật, trộm cắp chỉ là một thành phần nhỏ của đạo đức kém. Những ví dụ tệ nhất của tư cách vô đạo đức là những viên chức thối nát mà làm đủ thứ điều tà ác. Họ giàu có. Một lý do của sự thối nát của họ là sự tham lam của họ.

4. Tại Trung Quốc, một số người nghĩ những người lương thiện sẽ không bao giờ trở nên giàu. Người ta làm mọi điều để có được tiền. Ai cũng tìm cách làm tiền. Cái giá mà họ phải trả là đạo đức của họ.

5. Lòng tham muốn của con người vô biên. Không có đạo đức để tự chế, – mà nó đến từ đức tin nơi Trời Phật, – thì sự phát triển kinh tế chỉ dùng để phát triển sự tham muốn của con người cho những điều vật chất. Phát triển càng nhiều có nghĩa là đạo đức càng suy đồi hơn.

6. Những người đi theo các nguyên lý của Pháp Luân Công ‘Chân Thiện Nhẫn’ trở nên tốt mà không cần sự chế tài của luật pháp hoặc canh chừng. Người ta thay đổi từ bên trong. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể giải quyết nạn đạo đức trong xã hội, như là thối nát, vô liêm sĩ, đồi truỵ dâm dục, v.v. Mặt khác, tiêu trừ những hành động xấu đó là điều rất căn bản cho những người tu luyện.

Ngày 18 tháng năm 2007

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/18/155074.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/24/86031.html

Đăng ngày 09-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share