Một đệ tử tại Thiên Tân , Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2007] Phòng 610 tại địa phương của tôi mới đây cho phát hành một tài liệu bí mật về một chính sách mới để mạ lỵ Pháp Luân Công. Phương cách này là để kết tội Pháp Luân Công giúp Ðài loan để giành độc lập và phá hoại Thế vận hội cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng “chống Trung Quốc” tại hải ngoại. Tài liệu này không công nhận sự thật là chế độ Cộng sản đã và đang mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công. Mục đích là để kích thích lòng thù ghét của mọi người đối với Pháp Luân Công bằng cách dựng nên cái thế Pháp Luân Công là lực lượng chống Trung Quốc, và cũng dùng Thế vận hội tại Bắc Kinh là một bằng cớ để chúng tiếp tục bức hại các đệ tử Pháp Luân Công.

Với sự thức tỉnh của mọi người trên toàn thế giới, chế độ ÐCSTQ đã dùng cách lừa mị và vu khống dường như không còn hữu hiệu nữa. Những bằng chứng cho thấy rằng ÐCSTQ chính là kẻ tàn phá Trung Quốc, nhưng ÐCSTQ đã vu khống rằng Pháp Luân Công đã làm vậy. Vì thế, Thế vận hội nay cũng được chúng dùng như là bằng cớ để bức hại Pháp Luân Công. Nếu không phải vì bị cai trị bởi chính thể độc tài của ÐCSTQ, Trung Quốc đã được tổ chức Thế vận hội trước đây lâu rồi.

Trong tài liệu bí mật này, ÐCSTQ tiêu biểu rằng chúng là đại diện của “công lý” để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Nếu là “công lý” là những gì mà ÐCSTQ theo đuổi, thì tại sao chúng lại không phổ biến rộng rãi tài liệu này, nhưng lại xem đó như là tài liệu tối mật? ÐCSTQ đã bức hại những người thiện lương và làm thiệt hại quyền lợi của quốc gia, nhưng lại hô hào rằng chúng là những kẻ bảo vệ “công lý”.

Khi xin được tổ chức Thế vận hội, ÐCSTQ dùng lời lẽ mật ngọt để tạo nên một bức tranh giả tạo của hoà bình và thịnh vượng hầu đánh lừa thế giới. Nó hứa hẹn nâng cao tình trạng nhân quyền. Ðể khích lệ ÐCSTQ nâng cao tình trạng nhân quyền, Tổ chức Thế vận thế giới đã tặng một nhánh ô lưu, tượng trưng cho hoà bình, đến Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ÐCSTQ được cho cơ hội, nó lựa che đậy sự thật về sự vi phạm nhân quyền, và càng chà đạp nhân quyền của chính nhân dân họ. Thật ra, nhân quyền tại Trung Quốc không bao giờ được nâng cao, chỉ bị chà đạp một cách trắng trợn hơn.

ÐCSTQ dùng tất cả các thủ đoạn tra tấn, từ cổ chí kim, cũng như tại Trung Quốc và nước ngoài để bức hại những người vô tội, những người sống theo chân lý Chân, Thiện, Nhẫn. Nó dựng nên mọi cách để mạ lỵ, lừa dối, nhục mạ Pháp Luân Công nhằm lừa mị thế giới. Những phương pháp tra tấn dã man của ÐCSTQ đã bị vạch trần trước thế giới. Những thứ như tra tấn về thể xác, tẩy não, treo phụ nữ vào những phòng mà tất cả các nam tù nhân đều lột truồng, và mổ cắp các nội tạng từ các đệ tử vẫn còn sống. Gần tháng Bảy năm 2007, con số đệ tử bị giết hại bởi chế độ ÐCSTQ lên tới 3, 064 người.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/10/158558.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/16/87734.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share